Seslenen Adam: Şiirde Metaforun Deneysel Sesi

Şiir çok okunmasa da çok sevilir ülkemizde. Hatta her üç Türk'ten dördünün şair olduğu söylenir. Modern Türk şiiri köklü bir şiir mirasına sahip olmak gibi bir talihe sahip. Bu mirasın günümüzdeki filizlerini, çiçeklerini tanımak isteyenlerin buluştuğu bir ses var. O, Seslenen Adam!

YALIN VE ZARİF
Okuduğu her şiir, yalınlığın ve zarafetin sesini yakalayan Seslenen Adam, en hüzünlü imgeleri bile berrak bir göğün altında şiirleştiriyor. Naifliğini titizlikle koruduğunu da vurgulamak lazım.

BİR ŞİİR BOHÇASI
Onu her ne kadar sesiyle tanısak da köşe yazarlığındaki dil ve üslubunu neye borçlu olduğunu merak edenlere okuduğu şiirleri kaynak gösterilebilir. Ana yakıtı ironi ve metafor olan bir şiir onunki.

TAM KIVAMINDA
Şiirinde kelimeleri bazen cimri bazen bonkör kullanıyor. Arınmış, fazlalıklara yer vermeyen sıkı bir şiir okuyot. Nümayişsiz ve şiir geyşası bir Seslenen Adam.

BURUK BİR TEBESSÜM
Şiir sanatını icra ederken, şiirde ince bir humoru gözetiyor. Günlük hayatta fark edemediğimiz ayrıntıları ince ince işleyerek şiirleştiren Seslenen Adam, buluşlarıyla dikkat çekse de asıl güzelliği zihne ve gönle açtığı yeni duyarlık kapılarıyla yakalıyor.

METAFORUN DENEYSEL TADI
Günlük hayata eleştirel bir üslupla yaklaşmakla kalmıyor, yeni biçemler inşa ederek şiire kendi mührünü basıyor. Şairanelik tuzağına düşmemesi şiirinin bir başka artısı elbette.

İMGELER AVCISI
Şiirsel ve poetik bilgisiyle de öne çıkıyor Seslenen Adam, günümüz şiirinde mitolojisini ağır ağır inşa eden, özel bir sesle tonlayan bir şair. İlk perde de yakalıyor seni; ikinci, üçüncü okuyuşlarda farklı ve sürprizli pencerelere açık.

ENTELEKTÜEL BİR SES
Her şiiri entelektüel bir keşif macerası tadında. Bir defada tüketilemeyecek, dinleyiciden emek ve sabır isteyen bir şiir için mesai veriyor.

ŞİİRDE ETKİLİ BİR SAYE SOLUĞU
Seselenen Adam'ın hem teorik hem de pratik çalışmalarıyla imza attığı hiciv ve şiirleri; sadece etrafına dinleyenlere değil, karşı çıkanların mesafeli duranların bile dönüşümlere sebep oldu. 80'lerin imgeye hapsolan şiirlere yeni açılımlar, ufuklar getirdi.

ŞİİRSELLİĞİN MERKEZİNDE
Şiiri 'şiirselliğin' içinde ve samimiyetin tam kalbinde kuruyor. Kendi şiiriyle, kendi sesiyle konuşan; kendi atmosferinde bir şiir dünyası kuran özel bir ses. Onu özel ve farklı kılan da işte tam olarak bu. Seslenmekten kaçamayacağı bir şiirin sesi o.

HAYAT BİLGİSİ İÇİN
Müzikle olan derin bağı hayat bilgisini de ifade eden bir ses. Sesle hayat bilgisi sentezinden yakalanan özel bir duyarlığın şiirini okuyor. On iki şiire imza atan, şiirde olduğu kadar şiir eleştirisinde de kayda değer işlere imza attı.

 
Üst Alt